Dla sponsorów

Formy sponsorowania

 • wpłata bezpośrednia na konto Konferencji,

 • ufundowanie upominków dla wykładowców i nagród dla uczestników za wyróżniające się osiągnięcia naukowe,

 • sponsorowanie posiłków lub imprez towarzyszących.

 

Formy promocji

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut),

 • zamieszczenie reklamy i artykułów promocyjnych w materiałach konferencyjnych,

 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w budynku obrad,

 • prezentacja produktów firmy na stoiskach wystawowych,

 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej,

 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.

 

Pakiet „Platynowy Sponsor”

Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie powyżej 5 000 zł.  Pakiet ten obejmuje:

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut) podczas obrad plenarnych,
 • zamieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Konferencyjnych” (jedna strona),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Konferencji,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Konferencji,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Konferencji.

 

Pakiet „Złoty Sponsor”

Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie powyżej 3 500 zł. Pakiet ten obejmuje:

 • zamieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Konferencyjnych” (pół strony),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Konferencji,
 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w wybranym budynku obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Konferencji,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Konferencji.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

tel. 81 537 5627

dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS

(81) 537 56 39, 693706342

dr Dariusz Sternik

(81) 537 56 46, 606764658