Honorowy Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKiFP PAN, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, AGH, Kraków
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, IMW, Lublin
 • prof. dr hab. Emilian Chibowski, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Stanisław Chibowski, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, PL, Lublin
 • prof. dr hab. Barbara Gawdzik, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, UwB, Białystok
 • prof. dr hab. Jacek Goworek, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Lucyna Hołysz, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Władysław Janusz, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, PP, Poznań
 • prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Marek Majdan, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, PG, Gdańsk
 • prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM, Poznań
 • prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, IKiFP PAN, Kraków
 • prof. dr hab. Robert Pietrzak, UAM, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska, PP, Poznań
 • prof. dr hab. Władysław Rudziński, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS, Lublin
 • prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, PW, Wrocław
 • dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Łódź
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec, UG, Gdańsk
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, UG, Gdańsk
 • prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, IKiFP PAN, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, PW, Warszawa
 • prof. dr hab. Adrianna Zaleska-Medyńska, UG, Gdańsk
 • prof. dr hab. Anna Zdziennicka, UMCS, Lublin