Komitet Honorowy

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego


Lech Sprawka

Wojewoda Lubelski


Dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin


Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rektor UMCS


Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Dziekan Wydziału Chemii UMCS


Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS


Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Czł. koresp. PAN

Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN


Prof. dr hab. Cezary Sławiński, Czł. koresp. PAN

Prezes Lubelskiego Oddziału PAN


Prof. dr hab. Izabela Nowak

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Prof. dr hab. inż. Janusz Igras

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych


Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

 

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN o/Lublin


Dr hab. Jolanta Narkiewicz – Michałek, prof. UMCS

Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTChem

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Przewodnicząca Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem

 

Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Przewodnicząca Sekcji Elektrochemii PTChem

 

Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM

Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Węgla PTChem