Patronat Honorowy

dr Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

dr hab. Przemysław Czarnek

Wojewoda Lubelski

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Rektor UMCS

prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Dziekan Wydziału Chemii UMCS

prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN

Prezes Oddziału PAN/O Lublin

prof. dr hab. Izabela Nowak

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. dr hab. Janusz Igras

Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych