Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. Anita Bocho-Janiszewska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Barbara Charmas, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Maciej Chotkowski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Joanna Gościańska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Agnieszka Kierys, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Paweł Kozyra, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Mariusz Krawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Anna Nowicka, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, Politechnika Krakowska
 • Dr hab. Radosław Pankiewicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Izabela Polowczyk, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Piotr Rutkowski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Ewa Skwarek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Marcin Sobczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. Paweł Stelmachowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Anna Szabelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. Paweł Szabelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Tomasz Wasilewski, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie