Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. inż. Piotr Batys, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Dr hab. Eliza Blicharska, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. Anita Bocho-Janiszewska, prof. uczelni, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Maciej Chotkowski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, prof. uczelni, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. Bożena Czech, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. uczelni, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Joanna Gościańska, prof. prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Marcin Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. uczelni, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Joanna Krawczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Patryk Oleszczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Mariusz Krawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Renata Łyszczek, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Dorota Matyszewska, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Beata Messyasz, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Monika Motak, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Anna Nowicka, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Piotr Nowicki, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Radosław Pankiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Beata Podkościelna, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Izabela Polowczyk, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Łukasz Półtorak, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora- Kuśmierz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. inż. Piotr Rutkowski, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk, prof. uczelni, Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Ewa Skwarek, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska
 • Dr hab. Anna Szabelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Agnieszka Ślosarczyk, prof. uczelni, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Cecylia Wardak, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Jan Zawała, prof. uczelni, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Dr hab. inż. Jakub Zdarta, prof. uczelni, Politechnika Poznańska
 • Dr hab. Agata Zdyb, Politechnika Lubelska
 • Prof. dr hab. Ryszard Zdyb, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Anna Zdziennicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie