Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. Anita Bocho-Janiszewska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. Piotr Borowski, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
 • Prof. dr hab. Wojciech Gac, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Marcin Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Jolanta Kochana, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Mariusz Krawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Monika Motak, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Anna Nowicka, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Piotr Nowicki, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Radosław Pankiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Beata Podkościelna, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dr hab. Piotr Rutkowski, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Ewa Skwarek, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Marcin Sobczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Paweł Szabelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Cecylia Wardak, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tomasz Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni, Politechnika Lubelska
 • Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Po zakończeniu rejestracji lista członków Komitetu Naukowego zostanie uaktualniona.