Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
tel. 81 537 5542
  

 

Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
tel. 81 537 5627

 

Członkowie

dr hab. Ewa Skwarek, prof. UMCS

dr Dariusz Sternik

dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS

dr Witold Zawadzki