Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS
tel. 81 537 5627

 

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS
tel. 81 537 5542
  

 

Członkowie

dr hab. Ewa Skwarek

dr Dariusz Sternik

dr hab. Konrad Terpiłowski

dr Witold Zawadzki