Miejsce obrad

Wszystkie obrady i sesje posterowe odbędą się na terenie Hotelu Luxor & Atelia Centre w Lublinie, przy Al. Warszawskiej 175 A. Sala wykładowa jest wyposażona w rzutnik multimedialny wraz z laptopem, na którym zainstalowano PowerPoint 2013.