Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz

Zgodnie z zapowiedzami przygotowaliśmy pracę zbiorową poświęconą najnowszym osiągnięciom związanym z fizykochemią granic faz, której autorami  są uczestnicy konferencji FGF2017. Każdy ze zgłaszających autorów otrzyma wydrukowany egzemplarz książki.

Strona tytułowa i spis treści: spis_tresci.pdf

Wersja elektroniczna książki "Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz": nowe_trendy.pdf

Dane bibliograficzne:
Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz, red. Mateusz Drach, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Lublin 2018, ISBN 978-83-60988-25-1