Opłata pełna bez VAT: 1800 PLN 

Opłata obniżona (dla doktorantów i studentów) bez VAT: 1600 PLN

Uwaga: 
Jeśli udział środków publicznych w finansowaniu uczestnictwa jest mniejszy niż 70%, to do opłaty należy doliczyć podatek VAT.

Opłata pełna z VAT: 2214 PLN

Opłata obniżona (dla doktorantów i studentów) z VAT: 1968 PLN

 

Po dokonaniu opłaty osoby zwolnione z podatku VAT będą proszone o wypełnienie stosownego oświadczenia i przesłanie oryginału na adres: 

Małgorzata Wiśniewska
Instytut Nauk Chemicznych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w obradach
  • materiały konferencyjne
  • publikację w numerze specjalnym czasopisma
  • obiady i kolacje
  • przerwy kawowe
  • udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych

 

 

Opłaty należy wnosić na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE, ODDZIAŁ W LUBLINIE
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
Nr rachunku: 11 1600 1462 1024 7674 0000 0008

Tytuł przelewu: FGF2023, Imię i nazwisko uczestnika

NIP: 525-10-51-977
REGON: 000681170

 

Szczegółowych informacji udziela:

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

tel. 81 537 5542