Opłaty

Opłata pełna: 1200 PLN

Opłata obniżona (dla doktorantów): 950 PLN

Uwaga:Jeśli udział środków publicznych w finansowaniu uczestnictwa jest mniejszy niż 70%, to do opłaty należy doliczyć podatek VAT.
Opłata pełna + VAT: 1476 PLN
Opłata obniżona (dla doktorantów) + VAT: 1168,5 PLN

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w obradach
  • materiały konferencyjne
  • publikacja w numerze specjalnym PPMP
  • obiady i kolacje
  • przerwy kawowe
  • udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych

 

 

Opłaty należy wnosić na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE, ODDZIAŁ W LUBLINIE
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Nazwa banku: Bank BGŻ S. A.
Nr rachunku: 32 2030 0045 1110 0000 0265 4710

Tytuł przelewu: FGF2021, Imię i nazwisko uczestnika

NIP: 525-10-51-977
REGON: 000681170