Organizatorzy

  

Wydział Chemii UMCS

  

Lubelski Oddział PTChem