Prezentacje

Każdy z uczestników może zgłosić dwie prezentacje. Tylko jedna z prezentacji może być zgłoszona jako wystąpienie ustne (komunikat lub wykład sekcyjny). Na komunikat przewidziano 15 minut, a na wykład sekcyjny 25 minut. Maksymalny rozmiar posteru to A0 w orientacji pionowej.
 
Prezentacje ustne i postery należy przygotować w języku polskim.
 
Streszczenia prezentacji należy przesyłać korzystając ze swojego konta utworzonego w trakcie rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany typu prezentacji.
 

 
Sformatowane dokumenty ze zdefiniowanymi stylami akapitowymi:
abstrakt.doc
abstrakt.docx

Wskazówki przygotowania abstraktu:
 • Maksymalnie jedna stronaB5 (JIS).
 • Marginesy: górny i dolny 3,5 cm; lewy i prawy 2,5 cm.
 • Font: Calibri, Arial lub Times New Roman.
 • Tytuł: 12pkt.
 • Autorzy: 11pkt, podkreślony autor prezentujący.
 • Afiliacja: 11pkt, kursywa.
 • Tekst: 11pkt, pierwszy wiersz z wcięciem 0,4 cm.
 • Rysunki: maksymalnie dwa, czarno-białe o rozdzielczości co najmniej 180 dpi. Przykład podpisu: 
  Rys. 1. Podpis po rysunkiem.
 • Format cytowań: odnośniki w nawiasach kwadratowych [1,5]. Przykład:
  [1] A. Nazwisko, M. Nazwisko, in: Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14, Plenum Press, Nowy Jork, Londyn 1987, p. 301
  [2] A. Nazwisko, Langmuir, 9 (1993) 2344