Physicochemical Problems of Mineral Processing

(IF 1,213; pkt. MEiN= 70pkt.) – bezpłatnie

Special Issue of Physicochemical Problems of Mineral Processing

Szczegółowe informacje dostępne na stronie wydawcy.

Termin wysyłania prac został przedłużony do 30 czerwca 2023 roku.

Physicochemical Problems of Mineral Processing


Molecules

(IF 4,927; pkt. MEiN 140pkt.) – płatne

Special Issue "Research on Green Adsorbents"

Szczegółowe informacje dostępne na stronie wydawcy

Molecules