Szkolenia

Podstawy i zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz Raman

Podczas warsztatów uczestnicy pozyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fourier’a oraz spektroskopii Ramanowskiej. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania procesu analizy od momentu przygotowania próbki do interpretacji otrzymanych wyników, a także dowiedzą się na co należy zwrócić uwagę, chcąc wykonać prawidłowy pomiar.

Podczas warsztatów przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy z nagrodami. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat.

 

Reologia w pigułce i analiza wielkości cząstek metodą DLS

Na warsztatach zostaną przedstawione podstawy reologii. Istnieje możliwość dokonania pomiaru własnych próbek na reometrze (krzywa płynięcia, krzywa lepkości, badanie modułów reologicznych tiksotropia i inne...). Potrzebna ilość próbki w zależności od układu pomiarowego od 3 do 60 ml.

W zakresie tematyki pomiaru wielkości cząstek będzie można zapoznać się w teorii i praktyce z zasadą pomiaru metodą DLS oraz ELS, a także zmierzyć próbki własne zarówno w rozpuszczalnikach wodnych jak i organicznych. Potrzebna ilość póbki od 500 mikrolitrów do 4ml w zależności od używanej kuwety pomiarowej.

 

UWAGA: Zapisy na szkolenia prowadzone są przez stronę internetową fgf.umcs.pl. Osoby zainteresowane prosimy o zalogowanie się do panelu administracyjnego i zaznaczenie odpowiedniego pola w sekcji "Szkolenia".