Terminy

30.06.2021 - koniec rejestracji uczestników

15.07.2021 - ostateczny termin wnoszenia opłat

20.07.2021 - ostateczny termin przesyłania abstraktów