Wykłady plenarne

Zjawiska na granicy faz - co nowego w chromatografii i technikach pokrewnych?

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Czł. koresp. PAN
Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Telomerowe motywy DNA jako aktywatory wiązania/uwalniania leków w nośnikach czułych na zmianę pH. Modelowanie z zastosowaniem dynamiki molekularnej

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie, Polska Akademia NaukNowe transportery leków przeciwnowotworowych – projektowanie, otrzymywanie i zastosowanie

Prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak

Kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Zakład Chemii Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet MedycznyBiowęgiel w strategii zrównoważonego rozwoju

Dr hab. inż. Piotr Rutkowski, prof. uczelni

Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Chemicznego
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej