Komitet Honorowy

 

 

Lech Sprawka

Wojewoda Lubelski


Dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin


Prof. dr hab. Izabela Nowak

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rektor UMCS


Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Dziekan Wydziału Chemii UMCS


Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS


Prof. dr hab. inż. Janusz Igras

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych


Prof. dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska

Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN o/Lublin