Prezentacje

Każdy z uczestników może zgłosić dwie prezentacje. Tylko jedna z prezentacji może być zgłoszona jako wystąpienie ustne (komunikat lub wykład sekcyjny). Na komunikat przewidziano 15 minut, a na wykład sekcyjny 25 minut. Maksymalny rozmiar posteru to A0 w orientacji pionowej.

Prezentacje ustne i postery należy przygotować w języku polskim.

Streszczenia prezentacji należy dołączyć podczas rejestracji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany typu prezentacji.

Sformatowany dokument ze zdefiniowanymi stylami akapitowymi można pobrać korzystając z linku poniżej
pobierz frormatowany plik abstraktu abstrakt-FGF-2023.docx

 


Wskazówki przygotowania abstraktu:

Nie dodajemy nowych stylów do dokumentu. Do formatowania proszę wykorzystać style obecne w dokumencie, tj. FGF tytuł, FGF autorzy, FGF afiliacja, FGF tekst, FGF literatura, FGF podziękowania.

  • Maksymalnie jedna stronaB5 (JIS),
  • Marginesy: górny i dolny 3,5 cm; lewy i prawy 2,5 cm,
  • Font: Calibri,
  • Tytuł: 12 pkt,
  • Autorzy: 11 pkt, podkreślony autor prezentujący,
  • Afiliacja: 11 pkt, kursywa,
  • Tekst: 11 pkt, pierwszy wiersz z wcięciem 0,4 cm,
  • Rysunki: maksymalnie dwa, o rozdzielczości co najmniej 180 dpi. Przykład podpisu: 

Rys. 1.   Podpis po rysunkiem.

  • Format cytowań: odnośniki w nawiasach kwadratowych [1,5]. Przykład:

[1]     A. Nazwisko, M. Nazwisko, in: Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14, Plenum Press, Nowy Jork, Londyn 1987, p. 301.

[2]     A. Nazwisko, Langmuir, 9 (1993) 2344.