koniec rejestracji uczestników i przyjmowania abstraktów  ostateczny termin wnoszenia opłat