Warsztaty

Warsztat 1, Firma IKA


Przygotowanie próbek w procesie wytwarzania kosmetyku/leku - sprzęt laboratoryjny IKA

Sekcja: Chemia w medycynie i kosmetyce

Receptury kosmetyków powstają  najczęściej pod kątem określonego typu skóry. Pożądany efekt uzyskuje się dzięki dobraniu odpowiednich składników: emulgatorów, emolientów, sylikonów, substancji biologicznie czynnych, barwników, zagęstników itp. oraz ich  przygotowanie i połączenie.

Odpowiednio przeprowadzona formulacja  decyduje o  „odczuciu” aplikacyjnym, stabilności produktu i skuteczności działania.

Ponad 100 letnie doświadczenie firmy IKA pozwoliło opracować urządzenia laboratoryjne (mieszadła, homogenizatory, młynki, wyparki, reaktory próżniowe oraz wiele innych) które są niezbędne w procesie wytwarzania kosmetyków.

Wysoki stopień innowacyjności i zaangażowanie zespołu R&D IKA  zaowocowało w ostatnim czasie wprowadzeniem do oferty sprzętu wielu nowości.

Warsztat będzie obejmował 2 części: teoretyczną oraz  praktyczną z wykorzystaniem urządzeń IKA.

Poruszane zagadnienia:

  • mielenie (materiały wrażliwe na temperaturę)
  • mieszanie/ homogenizacja/ dyspergowanie/ - różnice; dobór akcesoriów decydujących o sukcesie
  • pomiary lepkości – próbki emulsji, kremów, toników

Dla wszystkich uczestników zostanie wystawiony certyfikat uczestnictwa.

Przewidziany konkurs z nagrodami

www.ika.com

 

Warsztat 2, Firma HAAS


Warsztat będzie obejmował 3 zagadnienia:

1. Chromatografia cieczowa Flash dla efektywnych podziałów i oczyszczania - SANTAI – HAAS

Szkolenie będzie obejmować założenia metodologiczne chromatografii cieczowej Flash. Stanowi ona w odróżnieniu do chromatografii HPLC metodę dla rozdziału i separacji związków w relatywnie niższych ciśnieniach i z użyciem większych przepływów niż HPLC. Omówione zostaną elementy składowe układów do przeprowadzania podziałów, różne detektory pozwalające na pracę z różnymi związkami oraz kolumny, na których podziały są wykonywane o różnorodnym wypełnieniu i specyfice aplikacyjnej.

Zapewniamy Certyfikat po zakończeniu szkolenia dla każdego z Uczestników.

 

2. Przykłady zastosowań analizatorów termicznych HITACHI – HAAS

Zapraszamy na szkolenie z zakresu analizy termicznej szeroko stosowanej dla charakterystyki materiałowej. Zaprezentujemy kluczowe informacje z zakresu badań zmian zachodzących w próbce przy kontrolowanych zmianach temperatury. Pokażemy oprogramowanie bazujące na najnowszych metodach pomiarowych i analitycznych analizy termicznej. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z DSC HITACHI z możliwością obserwacji i rejestracji zmian wyglądu próbki w czasie pomiaru w korelacji z krzywą pomiarową. Pokażemy Wam na co zwrócić uwagę pracując z przygotowaniem próbki, i planu pomiarowego.

Zapewniamy Certyfikat po zakończeniu szkolenia dla każdego z Uczestników.

 

3. Macierz 9 - zautomatyzowane połączenie reaktorów chemicznych z oprzyrządowaniem analitycznym HAAS

Szkolenie obejmie zakres tematyczny zautomatyzowanych reaktorów laboratoryjnych z oprzyrządowaniem analitycznym. Opowiemy o modułowym systemie reaktorów chemicznych mogącym pracować w sposób kaskadowy lub w dowolnych konfiguracjach w zależności od aktualnego zapotrzebowania na dany proces badawczy. Najnowsze rozwiązania pozwalają na badania wielowymiarowych procesów chemicznych tzn. możliwych do prowadzenia w różnych objętościach wzorcowych oraz w różnych przedziałach czasowych, a także w sposób równoległy celem zwiększenia wydajności prowadzenia badań.

Zapewniamy Certyfikat po zakończeniu szkolenia dla każdego z Uczestników.

www.haas.com.pl