Warsztaty

Warsztat, Firma IKA


„Czym jest lepkość i czy zawsze da się ją zmierzyć ?”

Warsztat będzie obejmował dwie części: teoretyczną oraz  praktyczną z wykorzystaniem urządzeń IKA.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie do teorii lepkości – definicja i zasada pomiaru lepkościomierzem rotacyjnym,
  • Rodzaj próbki a przygotowanie pomiarów,
  • Wyposażenie niezbędne do pomiaru substancji "niestandardowych",
  • Pomiary wybranych cieczy – nisko i wysokolepkich oraz cieczy nienewtonowskich. Dobór parametrów, wyznaczenie punktu końcowego pomiaru, powtarzalność i spójność pomiarowa.

www.ika.com

 

Warsztat, Firma nLAB


SPECTROELEKTROCHEMIA

Poruszane zagadnienia:

  • Zsynchronizowane pomiary spektroskopowe (UV/VIS) z elektrochemią,
  • Opcje pomiarów transmisyjnych i odbiciowych,
  • Prezentacja opcji urządzeń DROPSENS SPELEC NIR i RAMAN/ AUTOLAB SPECTRO (UV/VIS/NIR/RAMAN).

nlab.plDla wszystkich uczestników zostanie wystawiony certyfikat uczestnictwa.