Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do Lublina na kolejną konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 13–17 maja 2019 roku. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.

Tematyka Sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:

  • adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych
  • technologia chemiczna i kataliza
  • elektrochemia i analityka chemiczna
  • fizykochemia ciała stałego
  • chemia w medycynie

Konferencja umożliwi naukowcom prezentację uzyskanych wyników, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zarówno naukowych jak i towarzyskich.

Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS
tel. 81 537 5627

 

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS
tel. 81 537 5542