Szanowni Państwo,

W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego konferencji „Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne” chciałybyśmy podziękować za czynny udział w obradach i dyskusjach naukowych.

W czasie konferencji wygłoszono 20 wykładów, 50 komunikatów oraz zaprezentowano 81 posterów. Należy podkreślić, że poziom naukowy tych wystąpień był bardzo wysoki. Niezmiernie cieszy liczny udział młodych naukowców, którzy realizują bardzo ciekawe, specjalistyczne badania objęte tematyką konferencji.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w Lublinie był dla Państwa udany, zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim.

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję, która odbędzie się już za dwa lata, również w Lublinie. W sekcji FGF2019 zamieszczamy fotorelację z konferencji, dzięki której wrócą miłe wspomnienia.

Informujemy, że wybrane prezentacje ustne będą rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Physicochemical Problems of Mineral Processing (IF 1.2). Szczegółowe informacje odnośnie publikacji można znaleźć tutaj. Istnieje już możliwość przesyłania prac do czasopisma.

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS

Wiceprzewodnicząca
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS

 


Miło nam poinformować,
że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin
objął naszą konferencję patronatem honorowym.