Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do Lublina na kolejną, już czwartą konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 16 – 20 kwietnia 2023 roku w Hotelu Luxor/Atelia w Lublinie.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.


Tematyka Sympozjum koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych,
  • elektrochemia, elektroanaliza i chemia analityczna,
  • technologia chemiczna i kataliza,
  • fizykochemia ciała stałego,
  • chemia w medycynie i kosmetyce,
  • chemia środowiskowa.

Wykład inauguracyjny pt. „Od fizykochemii skóry do biologicznych oddziaływań produktów kosmetycznych na granicy faz” wygłosi Pani prof. dr hab. Izabela Nowak, pełniąca funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wybrane prezentacje będą rekomendowane do publikacji w czasopiśmie z tzw. Listy Filadelfijskiej.

Konferencja umożliwi naukowcom, a w szczególności młodym adeptom nauki, prezentację uzyskanych wyników, wymianę doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązywanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami badawczymi. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Lublinie będzie dla Państwa udany, zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://fgf.umcs.pl/


W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
tel. 81 537 5627

Wiceprzewodnicząca

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
tel. 81 537 5542