Szanowni Państwo,

w imieniu całego komitetu organizacyjnego konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” chciałybyśmy podziękować uczestnikom za czynny udział w obradach i dyskusjach naukowych, a sponsorom za wsparcie.

W czasie trwania konferencji wygłoszono 21 wykładów, 34 komunikaty oraz zaprezentowano 77 posterów. Należy podkreślić, że poziom naukowy tych wystąpień był bardzo wysoki. Niezmiernie cieszy liczny udział młodych naukowców, którzy w niedługim czasie będą musieli realizować specjalistyczne zadania naukowe z tej dziedziny. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Lublinie był dla Państwa udany, zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim.

Zapraszamy Państwa na drugą konferencję, która odbędzie się za dwa lata również w Lublinie.

Na stronie http://fgf.umcs.pl/content/zdjecia udostępniamy fotorelację z konferencji, dzięki której wrócą miłe wspomnienia.

Przypominamy również, że planujemy wydać książkę poświęconą najnowszym osiągnięciom w dziedzinie fizykochemii granic faz. W czerwcu została uruchomiona strona, na której można przesłać prace: https://ksiazka.fgf.umcs.pl. O wszystkich szczegółach będziemy informować mailowo.

 

dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Miło nam poinformować, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin objął patronatem honorowym naszą konferencję.