Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do Lublina na kolejną konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 22 – 26 sierpnia 2021 roku w Hotelu Luxor/ Atelia w Lublinie.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.

Tematyka Sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:

  • adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych,
  • elektrochemia, elektroanaliza i chemia analityczna,
  • technologia chemiczna i kataliza,
  • fizykochemia ciała stałego,
  • chemia w medycynie i kosmetyce.

W ramach Konferencji zaplanowano sekcję poświęconą prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektrochemii i elektroanalizy. Do udziału w obradach serdecznie zaprasza Zespół Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z postanowieniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu Zespołu i Prezydium KChA PAN odstąpiono od organizacji w tym roku XVIII Konferencji z cyklu „Elektroanaliza w teorii i praktyce", Kraków 2021.


Wykład inauguracyjny pt. „Zjawiska na granicy faz - co nowego w chromatografii i technikach pokrewnych?” wygłosi Prof. dr hab. Bogusław Buszewski.

Wybrane prezentacje będą rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Physicochemical Problems of Mineral Processing (IF 1,256; pkt. MNiSW 70).

Konferencja umożliwi naukowcom prezentacje uzyskanych wyników, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zarówno naukowych jak i towarzyskich.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://fgf.umcs.pl/Pragniemy poinformować, że na chwilę obecną hotel Luxor/Atelia, w którym odbywa się konferencja wymaga od uczestników potwierdzenia zaszczepienia przeciw COVID-19 lub aktualnego ujemnego testu lub zaświadczenia o przebyciu choroby w ciągu ostatnich 180 dni. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

 

Konferencja obędzie się w formie tradycyjnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu konferencji w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju.